abyste Vy nemuseli…

Vážení přátelé,

naše firma se vzhledem k pětadvacetileté činnosti při zadávání zakázek a vyřizování poptávek zaměřila na polygrafické (tiskové) a grafické poradenství. Za dobu našeho působení na trhu jsme získali přehled o možnostech našich dodavatelských partnerů, tedy tiskáren z ofsetovou i digitální technikou a dalších polygrafických firem téměř po celé oblasti Čech. Jsme tedy schopni Vám téměř ihned doporučit „optimálního“ dodavatele, který uspokojí, jak Vaše cenové požadavky, tak i kvalitativní vybavenost a samozřejmě i včasnost dodání zakázky. Nárůst cen dodavatelů je povětšinou zapříčiněn neodbornou tiskovou přípravou.

My Vám můžeme tiskové podklady zkontrolovat a chyby ihned odstranit nebo doporučit způsob přepracování. Zde je nutno zákazníky upozornit nebo ještě důrazněji, varovat před tzv. „univerzálními grafiky“. Tito užívají povětšinou pro svojí „tvorbu“ písařské programy, např. Word apod. Jsou to programy, které lze použít na Internetu. Rozhodně neobstojí při grafické přípravě knih, časopisů a dalších tiskovinách.

Velmi důležitou součástí tiskovin je kvalitně upravený obrázek, většinou nestačí pouhé „načtení“ obrázku z digitálního fotoaparátu. Grafik musí vědět při své úpravě komu je obrazová informace určena. Až pak tedy může obrázek většinou ve Photoshopu upravovat, samozřejmě, že musí respektovat autorský záměr a neopakovatelnost vzniku obrazu. Právě při úpravách fotografií a to i těch horších jsme schopni Vám obrázek dodat v lepší kvalitě nebo stavu, který je přijatelný pro tisk.

I nadále vydáváme odborné publikace, při vydávání těchto knih úzce spolupracujeme se Svazem českých a moravských bytových družstev. V tomto roce by měla vyjít další publikace, která by měla pojednat o společné „koexistenci“ Bytových družstev a Společenství vlastníků bytových jednotek.

Takřka úplný seznam, který naleznete pod ikonou „Polygrafické výrobky“ je nabídkou, která je sice trochu archaická, ale je svým způsobem výjimečná, protože se našem českém internetu takto komplexně neuvádí. Věříme, že Vám umožní přesněji zformulovat Vaše přání, představy a požadavky.

Možná, že právě Vy byste rádi vydali svou knihu - ať už beletrii, poezii či dokument, např. publikaci určenou pro nejširší veřejnost nebo třeba jenom kroniku svého rodu či města, zaměřenou na okruh několika desítek či stovek čtenářů? Přepněte si na ikonu „Chcete vydat svou vlastní knihu“, zde najdete podrobnější komentář. Tímto způsobem jsme vydali velmi úspěšnou publikaci od Ladislava Potockého „Cizinecká legie mýma očima“, autor se zde vypovídá ze svých vlastních prožitků během své pětileté služby ve francouzské cizinecké legii. Uvádí na pravou míru různé nepravdivé mýty, které se kolem cizineckých legií v médiích vytvářejí.

Mojí smutnou povinností je připomenout úmrtí mého kolegy a jednatele Pana Josefa Jeřichy, který zemřel dne 16. října 2006 – ČEST JEHO PAMÁTCE!

Aktualizováno v březnu 2017,
děkuji Vám za pozornost


Podolská 50, 14700 Praha 4
telefon/fax: 241 433 721
telefon: 241 430 510 l.: 195
mobil: 602 256 535
e-mail: sel@sel.cz